Nawigacja

CO SIĘ DZIEJE W NASZYM KLUBIE WOLONTARIUSZA PLAN PRACY REGULAMIN CZYM SIĘ ZAJMUJEMY WŁĄCZ SIĘ W POMAGANIE! ZOSTAŃ E-WOLONTARIUSZEM BONUS SZCZĘŚCIA - REGULAMIN REGULAMIN WYBORU WOLONTARIUSZ NA „6” WOLONTARIUSZE NA 6 HISTORIA NASZEGO KLUBU

WOLONTARIAT

HISTORIA NASZEGO KLUBU

 

Może KRÓTKA HISTORIA NASZEGO KLUBU zachęci Was do wstąpienia w szeregi Wolontariatu

Klub Młodzieżowego Wolontariatu w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Radomiu istnieje od maja 2004 roku.

Jednakże uczniowie już wcześniej podejmowali różnorodne działania na rzecz innych. Czynnie włączali się w zbiórki żywności, pieniędzy dla osób potrzebujących i nieuleczalnie chorych.

            Pragnienie i chęć niesienia pomocy innym zaowocowały nawiązaniem współpracy z różnymi placówkami. W październiku 2002 roku uczniowie, pod opieką pani Moniki Gregorczyk i pani Anety Kosek, urządzili kawiarenkę z okazji obchodów w szkole Dnia Kultury Niemieckiej. Dochód ze sprzedaży ciast, słodyczy przyrządzonych przez uczniów naszej szkoły został przeznaczony na zakup artykułów szkolnych dla wychowanków Placówki Resocjalizacyjno – Opiekuńczej „Słoneczny Dom” przy ulicy Kolberga w Radomiu. Uczniowie ci – pierwsi wolontariusze zaczęli odwiedzać najmłodszą grupę dzieci tejże placówki, pomagając im w odrabianiu lekcji, nauce oraz wspólnie spędzając czas na zabawie integrując się z mieszkańcami. Ponadto w styczniu 2003 roku zorganizowali bal karnawałowy dla wychowanków „Słonecznego Domu” przygotowując stroje karnawałowe dla wszystkich uczestników zabawy.

            Od grudnia 2002 roku wolontariusze pod patronatem Samorządu Uczniowskiego każdego roku organizują szkolną Bożonarodzeniową  akcję charytatywną „Pomóż innym” pod opieką pani Izabelli Bryńskiej, pani Elżbiety Dymel, pani Anety Kosek. Celem szkolnej akcji jest niesienie pomocy ludziom potrzebującym wsparcia materialnego oraz uwrażliwienie na potrzeby innych poprzez ukazywanie pozytywnych wzorców.
Zarówno uczniowie jak i nauczyciele chętnie włączają się w to działanie, dzieląc się z innymi dobrocią swego serca. „Dobroć to łańcuch miłości” z takim hasłem wolontariusze rozpoczęli swoje pierwsze przedsięwzięcie.
Z zebranych artykułów żywnościowych, przyborów szkolnych i zabawek wolontariusze przygotowywali paczki dla najuboższych rodzin uczniów naszej szkoły, osiedla, Rodzinnych Domów Dziecka.
W grudniu 2004 roku we współpracy z Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym, pod opieką pani Izabelli Bryńskiej, pana Sebastiana Weremiuka, pani Anety Kosek i wspierających nauczycieli, wolontariusze włączyli się w zorganizowanie uroczystości „Wigilia Radości” w Teatrze Radomskim. Razem z wychowankami Ośrodka Szkolno - –Wychowawczego, pod kierunkiem nauczycieli, przygotowali spektakl K. Dickensa „Opowieść wigilijna” i wigilijne spotkanie dla wychowanków Domów Dziecka, osób niepełnosprawnych, niewidomych, pensjonariuszy Domów Opieki. W trakcie spotkania przekazali paczki z przeprowadzonej w szkole akcji „Pomóż innym” pod hasłem „Dzielmy się miłością” wychowankom Rodzinnych Domów Dziecka. Nasi wolontariusze pod opieka pani Izabeli Bryńskiej i pana Sebastiana Weremiuka wspólnie z wychowankami Ośrodka Szkolno – Wychowawczego i ich opiekunami podejmują liczne działania na rzecz integracji obu placówek (min. spektakl „Kopciuszek”, wspólny wyjazd wakacyjny).

 

Ponadto nasi wolontariusze systematycznie uczęszczają do świetlicy środowiskowej, pomagając młodszym kolegom i koleżankom w nauce, organizując im zajęcia w dni wolne od szkoły, ferie zimowe czy wakacje.

Grupa wolontariuszy, przy współpracy z siostrą franciszkanką pracującą przy parafii Matki Bożej Królowej Świata w Radomiu, opiekuje się starszymi mieszkańcami naszego osiedla (odwiedza ich, rozmawia z nimi, pomaga
w sprzątaniu, zakupach).

Nasi wolontariusze uczęszczają również do Rodzinnego Pogotowia Opiekuńczego, pomagają w schronisku dla zwierząt, w niedzielę przyprowadzają wychowanków Ośrodka dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących na Mszę Świętą do kościoła parafialnego.

Niesienie pomocy innym uczy odpowiedzialności za siebie i innych, wrażliwości na dobro i drugiego człowieka, daje nadzieję i wlewa otuchę w serca potrzebujących wsparcia i samych wolontariuszy. Czasem tak niewiele potrzeba, aby na twarzy czyjejś znowu pojawił się uśmiech, a w sercu jego radość i szczęście. Dlatego też wolontariusze zorganizowali i przeprowadzili w szkole przy okazji obchodów Niedzieli Papieskiej zbiórkę funduszy na stypendia dla uzdolnionej młodzieży. Ten jeden grosz, złotówka wrzucona do puszki może sprawić, że ktoś zrealizuje swoje marzenia i będzie mógł się uczyć, zdobywać wiedzę i nowe umiejętności.

Członkowie Klubu wraz opiekunami systematycznie spotykają się raz w tygodniu, w każdy wtorek od godz. 14.30 d0 16.00 w Sali 208. W trakcie dwugodzinnego spotkania wolontariusze prezentują  swoje działania, dzielą się pomysłami i zachęcają do wspólnej pracy. Ponadto uczestniczą w warsztatach na temat empatii, komunikacji, asertywności, współpracy w grupie, poznania siebie, swoich mocnych i słabych stron, rozwiązywania konfliktów prowadzonych przez opiekunów Klubu. Dyskutują na temat idei, wartości, roli wolontariatu, jego celu i zadań oraz problemach ludzi potrzebujących, a także poszukują rozwiązań nękających problemów współczesnego człowieka.

Pracę wolontariusze wspierają liczni nauczyciele i Dyrekcja naszej szkoły. Cieszy się ona wielkim uznaniem. Wolontariusze nie lękają się i nie wstydzą nieś dobro innym, stawiają sobie wymagania, aby być wspaniałym na miarę swoich możliwości. Mają ogromne serce, pełni miłości, bezinteresownie pomagając innym nie oczekując zapłaty.

Fotokronika działań Wolontariuszy:

 

                                         Wolontariusze z dziećmi z Ośrodka dla Uchodźców w Muzeum Wsi Radomskiej

Wolontariusze podczas wycieczki do Belgii zwiedzają siedzibę Parlament Europejskiego

 

Wolontariusze podczas Koncertu podsumowującego akcję charytatywną w radomskim teatrze (grudzień 2006)

 

Najlepsi wolontariusze w Białogardzie

Dzień Dziecka 2007'

 

Wolontariusze opracowują plan działań w ramach grantów przyznawanych przez ARKĘ 2006'

Apel "Podaruj uśmiech dzieciom afrykańskim" - element akcji charytatywnej na rzecz głodujących dzieci w Afryce 2006'

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Gimnazjum nr 6
    26-600 Radom
    ul. Sadkowska 16
  • (+48) 344 89 31

Galeria zdjęć