Nawigacja

INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN PLAN PRACY DZIAŁANIA ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ 2013/2014 ADOPCJA NA ODLEGŁOŚĆ 2014/2015 BONUS SZCZĘŚCIA - REGULAMIN PARLAMENT MŁODZIEŻY MIASTA RADOMIA NASI PARLAMENTARZYŚCI DZIAŁALNOŚĆ PARLAMENTU PRAWA I OBOWIĄZKI UCZNIA

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

PLAN PRACY

w roku szkolnym  2016/2017

Wrzesień

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Październik

Udział w pasowaniu na gimnazjalistę

Włączenie się w szkolne obchody Dnia Nauczyciela

Zorganizowanie akcji porządkowania grobu Henryka Kozierowskiego

Listopad

Zorganizowanie dyskoteki andrzejkowej

Zorganizowanie  wróżb andrzejkowych

Grudzień

Mikołajki szkolne, zorganizowanie „wizyty św. Mikołaja” w szkole

Konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową

Styczeń

Dyskoteka karnawałowa

Luty

Zorganizowanie Poczty Walentynkowej

Konkurs na najładniejszą walentynkę

Marzec

Dzień Kobiet przygotowanie upominków dla Pań pracujących w szkole

Włączenie się w organizację wielkanocnego przedstawienia

Konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną

Kwiecień

Konkurs na Najsympatyczniejszego Ucznia i Najmilszą Uczennicę w szkole

Ogłoszenie regulaminu ,przygotowanie dyplomów, zorganizowanie apelu

Maj

Konkursy plastyczne dla klas I – III w ramach obchodów Tygodnia Praw Dziecka

Tematy konkursów: kl .I „Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego”

                                kl. II ”Prawo do godności osobistej”

                                 kl. III  „Prawo o zakazie tortur i okrutnego traktowania”

Spotkanie z pedagogiem i rozstrzygnięcie konkursu

Udział w Dniach otwartych szkoły

Czerwiec

Włączenie się w organizację uroczystości zakończenia Roku szkolnego

Pożegnanie klas trzecich

Cały Rok

„Szczęśliwy numerek”

Współpraca  z oficjalną stroną internetową naszego gimnazjum.

Reprezentowanie szkoły  i włączanie się w akcje przeprowadzane na terenie szkoły

          

w roku szkolnym  2015/2016

 

Wrzesień

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dzień Chłopaka w szkole, członkinie SU rozdają Panom pracującym w szkole i chłopcom cukierki

Październik​

Udział w pasowaniu na gimnazjalistę

Włączenie się w szkolne obchody Dnia Nauczyciela

Zorganizowanie akcji porządkowania grobu Henryka Kozierowskiego

Listopad

Organizowanie przerw tematycznych

Zorganizowanie wieczoru wróżb andrzejkowych

Grudzień

Mikołajki szkolne, członkowie SU Mikołajkami i Śnieżynkami rozdają cukierki                           w klasach

Bożonarodzeniowe życzenia dla nauczycieli

Konkurs na najładniejszą kartkę bożonarodzeniową

Styczeń

Dyskoteka karnawałowa

Luty

Zorganizowanie Poczty walentynkowej

Konkurs na najładniejszą walentynkę

Marzec

Dzień Kobiet przygotowanie upominków dla Pań pracujących w szkole

Włączenie się w organizację wielkanocnego przedstawienia

Konkurs na najładniejszą kartkę wielkanocną

Kwiecień

Konkurs na Najsympatyczniejszego Ucznia i Najmilszą Uczennicę w szkole

Ogłoszenie regulaminu ,przygotowanie dyplomów, zorganizowanie apelu

Maj

Konkursy plastyczne dla klas I – III w ramach obchodów Tygodnia Praw Dziecka

Tematy konkursów: kl.I „Prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego”

                                kl. II ”Prawo do godności osobistej”

                                 kl. III  „Prawo o zakazie tortur i okrutnego traktowania”

Spotkanie z pedagogiem i rozstrzygnięcie konkursu

Udział w Dniach otwartych szkoły

Czerwiec

Włączenie się w organizację uroczystości zakończenia Roku szkolnego

Pożegnanie klas trzecich

Cały Rok

„Szczęśliwy numerek”

Gazetka Samorządu Uczniowskiego

Współpraca  z oficjalną stroną internetową naszego gimnazjum.

Reprezentowanie szkoły  i włączanie się w akcje przeprowadzane na terenie szkoły

 

w roku szkolnym  2014/2015

Wrzesień:

·                   Wybory do Samorządu Uczniowskiego

·                   Dzień Chłopaka (plakat z życzeniami, słodki upominek)

Październik:

·                   Dzień nauczyciela (składanie życzeń nauczycielom, rozdawanie kwiatków z życzeniami)

·                   "Akcja znicz" (zachęcanie uczniów i przypominanie o zapaleniu świeczek na opuszczonych grobach i grobach nieznanych żołnierzy)

Listopad:

·                   11 listopada – Dzień Niepodległości (przypięcie do ubrań biało-czerwonych tasiemek)

·                   Andrzejki - wróżby

Grudzień:

·                   Mikołajki

·                   Konkurs na świąteczną dekorację sali

·                   Boże Narodzenie (życzenia świąteczne dla nauczycieli)

Styczeń:

·                   "Mój talent" - I etap ( prezentacje talentów w klasach, wybranie przedstawicieli klas)

·                   Dzień babci i dziadka (wizyta w Domu Opieki Społecznej)

Luty:

·                   Walentynki (poczta walentynkowa, konkurs na najlepszą walentynkę)

·                   Konkurs literacki i plastyczny pod hasłem „wspólnie działamy przeciw przemocy”

Marzec:

·                   Dzień Kobiet (plakat z życzeniami)

·                   Dzień Zdrowego Żywienia

·                   Dzień teatru

Kwiecień:

·                   Konkurs na najbardziej ukwieconą salę

·                   Wielkanoc (życzenia świąteczne dla nauczycieli)

Maj:

·                   Dzień przyjaciela – wybór najprzyjaźniejszego kolegi/koleżanki (poprzez podarowanie im słoneczka)

·                   "Mój talent" - II etap (finał)

Czerwiec

·                   "To Ci wspaniali”  - uhonorowanie wybitnych uczniów 

·                   Dzień Ojca- gablota

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok 2013/2014


Działania  całoroczne:

 • stała współpraca z: dyrekcją gimnazjum, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym
 • dbałość o czystość i wystrój sal,
 • współorganizacja i prowadzenie uroczystości szkolnych,
 • aktualizacja  gazetki ściennej samorządu uczniowskiego ( okolicznościowej i informacyjnej),
 • zebrania samorządu uczniowskiego,
 • dbanie o respektowanie praw ucznia w szkole,
 • stała współpraca z samorządami klasowymi,
 • aktualizacja informacji na stronie internetowej szkoły,
 • monitorowanie  konkursu “Klasa na 6 ”,
 • włączenie się do akcji charytatywnych,
 • opieka nad grobem Henryka Kozierowskiego.

Wrzesień

 1. Spotkanie członków SU. Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2013/2014
 2. Spotkanie z samorządami klasowymi (trzeci tydzień września).
 3. Aktualizacja tablicy informacyjnej SU, strony internetowej ( SU, skład, plan pracy, krótki rys SU, termin spotkań).
 4. Obchody Dnia Chłopca - wybór najsympatyczniejszego chłopaka, drobne upominki dla panów pracujących w PG6.
 5. Opracowanie i organizacja imprezy integracyjnej dla klas I.
 6. Porządkowanie grobu Henryka Kozierowskiego.

Październik

 1. Obchody Światowego Tygodnia Zwierząt- zbiórka darów i datków, wizyta w schronisku (od 4.10).
 2. Wybór przedstawicieli do Parlamentu Młodzieży Miasta Radomia.
 3. Obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej- „Kawiarenka pod szczęśliwym Belfrem”,
  życzenia i drobne upominki dla pracowników szkoły, i  placówek środowiska lokalnego.
 4. Porządkowanie grobu Henryka Kozierowskiego.

Listopad

 1. Włączenie się do akcji Góra Grosza- konkurs dla klas, nagroda niespodzianka.
 2. Andrzejki w gimnazjum -  zwyczaje związane z andrzejkami /GABLOTA.

Grudzień

1.  Mikołajki w naszej szkole - wizyta Św. Mikołaja w klasach, upominek.

2. Współorganizacja wigilii szkolnej- część artystyczna, poczęstunek, Dzień Czerwony.

3.  Rozesłanie życzeń świątecznych do okolicznych szkół - kartki przygotowane przez uczniów.

5.       Mikołaj w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt- organizacja  zbiórki darów dla schroniska- współpraca z gospodarzami klas.

6.       Świąteczna dekoracja klas.

Styczeń

 1. Podsumowanie I półrocza - prezentacja wyników nauczania  najlepszych klas

i najlepszych uczniów. NAJLEPSI Z NAJLEPSZYCH.

 1. Przygotowanie przedstawienia, kartek i życzeń z okazji Dnia Babci i Dziadka i wizyta uczniów w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Struga.
 2. Zestawienie wyników konkursu „Klasa na 6” -  za I semestr

 

Luty

1.  Akcja promująca walentynki, „Poczta Walentynkowa”  - dzień czerwony, 14.02. 2014

Marzec

1.      Obchody Dnia Kobiet- przygotowanie  życzenia, drobne upominki dla pań pracujących w  PG6.

2.      Konkurs na wiosenny wystrój klas ( opracowanie regulaminu, ogłoszenie konkursu, przygotowanie wystawy, rozstrzygnięcie konkursu ( wybierają uczniowie i nauczyciele PG 6).

3.  Udział w przygotowaniu Dnia Otwartego w PG 6.

4.      Porządkowanie grobu Henryka Kozierowskiego.

 

Kwiecień

 1. Organizacja konkursu świątecznego.
 2. Życzenia dla pracowników i  uczniów szkoły.

 

 1.  Przygotowanie wielkanocnej gazetki ściennej, rozesłanie życzeń do szkół.

 

 

Maj

1.      Obchody Dnia Matki- gazetka, życzenia dla naszych mam.

2.      Co. gdzie, kiedy? Czyli wszystko o szkołach ponadgimnazjalnych- gazetka informacyjna.

3. Podsumowanie konkursu „Klasa na 6”.

 

Czerwiec

 1. Obchody Dnia Dziecka-  upominki.
 2. Posumowanie akcji charytatywnych.
 3. Porządkowanie grobu Henryka Kozierowskiego.
 4. Kiermasz używanych podręczników.
 5. Udział w pożegnaniu absolwentów.


 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok 2012/2013

Działania  całoroczne:

·        stała współpraca z: dyrekcją gimnazjum, pedagogiem szkolnym, psychologiem szkolnym

·        dbałość o czystość i wystrój sal,

·        współorganizacja i prowadzenie uroczystości szkolnych,

·        aktualizacja  gazetki ściennej samorządu uczniowskiego ( okolicznościowej

     i informacyjnej),

·        zebrania samorządu uczniowskiego,

·        dbanie o respektowanie praw ucznia w szkole,

·        stała współpraca z samorządami klasowymi,

·        aktualizacja informacji na stronie internetowej szkoły,

·        monitorowanie  konkursu “Klasa na 6 ”,

·        włączenie się do akcji charytatywnych,

·        opieka nad grobem

Wrzesień 2012

1.  Spotkanie rady  i członków SU. Opracowanie planu pracy SU na rok szkolny 2012/2013

2.  Spotkanie z samorządami klasowymi (koniec drugiego tygodnia września).

3.   Aktualizacja tablicy informacyjnej SU, strony internetowej ( Rada SU, skład, plan pracy, krótki rys SU, termin spotkań).

4.   Akcja Znicz wśród członków SU.

5.   Obchody Dnia Chłopca- wybór najsympatyczniejszego chłopaka, drobne upominki dla

      panów pracujących w PG6.

6.  Opracowanie i organizacja imprezy integracyjnej dla klas I.

7.   Porządkowanie grobu

Październik 2012

1.  Obchody Światowego Tygodnia Zwierząt- zbiórka darów i datków, wizyta w schronisku (od 4.10).

4.      Obchody Święta Komisji Edukacji Narodowej- poczęstunek i upominki dla pracowników

szkoły, życzenia przez radiowęzeł, rozesłanie życzeń do szkół.

5.       Porządkowanie grobu.

Listopad 2012

1.  Włączenie się do akcji Góra Grosza- konkurs dla klas, nagroda  2 pizzy.

2.     Andrzejki w gimnazjum -  zwyczaje związane z andrzejkami/GABLOTA.

Grudzień 2012

1.  Mikołajki w naszej szkole - wizyta Św. Mikołaja w klasach, upominek, .

2. Współorganizacja wigilii szkolnej- część artystyczna, poczęstunek, Dzień Czerwony.

3.  Rozesłanie życzeń świątecznych do okolicznych szkół - kartki przygotowane przez uczniów.

5.       Mikołaj w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt- organizacja  zbiórki darów dla schroniska- współpraca z gospodarzami klas.

6.       Świąteczna dekoracja klas.

Styczeń 2013

1.      Podsumowanie I półrocza - prezentacja wyników nauczania  najlepszych klas i najlepszych uczniów. Najlepsi z najlepszych. 

2.      Zestawienie wyników konkursu „Klasa na 6” -  za I semestr

Luty 2013

1.  Akcja promująca Walentynki, poczta walentynkowa, dzień czerwony- 16.02

Marzec 2013

1.      Obchody Dnia Kobiet- przygotowanie  życzenia, drobne upominki dla pań pracujących w  PG6.

2.      Konkurs na wiosenny wystrój klas- ( opracowanie regulaminu, ogłoszenie konkursu, przygotowanie wystawki, rozstrzygnięcie konkursu ( wybierają uczniowie i nauczyciele PG 6).

3. Przygotowanie wielkanocnej gazetki ściennej, rozesłanie życzeń do szkół,

4.      Porządkowanie grobu.

Kwiecień 2013

1.      Organizacja Dnia Zielonego.

Maj  2013

1.      Obchody Dnia Matki- gazetka

2.      Co. gdzie, kiedy? Czyli wszystko o szkołach ponadgimnazjalnych- gazetka informacyjna.

3. Podsumowanie konkursu „Klasa na 6”

Czerwiec 2013

1.      Obchody Dnia Dziecka-  upominki.

2. Posumowanie akcji charytatywnych.

      3. Kiermasz używanych podręczników.

  4. Udział w pożegnaniu absolwentów.

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum nr 6
  26-600 Radom
  ul. Sadkowska 16
 • (+48) 344 89 31

Galeria zdjęć