Nawigacja

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ SZKOŁA WSPÓŁPRACY TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA UNPLUGGED ARCHIPELAG SKARBÓW ZNAJDŹ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE TRZYMAJ FORMĘ ŻYJ SMACZNIE I ZDROWO ZNANI I NIEZNANI ZIEMI RADOMSKIEJ SZKOŁA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU SZKOŁA BEZ PRZEMOCY KAMPANIA JA CZYTAM B&N, CZYLI B JAK BEZPIECZNY I N JAK NIECHRONIONY LEKCJE Z HISTORII NAJNOWSZEJ HISTORIA CIĘ SZUKA SZKOŁA PRZYJAZNA RODZINIE

PROJEKTY i PROGRAMY realizowane w PG 6

TRZYMAJ FORMĘ

Program patronowany jest przez: MEN, Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Sportu i Turystyki,

Federację konsumentów, Instytut Żywności i Żywienia.

Koordynatorem programu jest SANEPID-Radom, z którym PG nr 6 współpracuje od wielu lat.

Cele programu:

Poszerzenie wiedzy uczniów dotyczącej zdrowego odżywiania, zbilansowanej diety, aktywności fizycznej, zachowań konsumenckich oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia i kondycji fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej i świadomego wyboru.

Cele szczegółowe:

·         Zapoznanie uczniów z zasadami prawidłowego żywienia

·         Uświadomienie uczniów potrzeby aktywności fizycznej, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej i świadomego wyboru.

Treści programowe:

Prawidłowo zbilansowana dieta:

-grupy produktów i ich rola w codziennej diecie,  

-rola podstawowych składników odżywczych,

-rozkład posiłków w ciągu dnia,

-wartość energetyczna składników odżywczych,

-zalecenia żywieniowe dla młodzieży,

-zasady zdrowego żywienia,

-zaburzenia stanu zdrowia związane z nieprawidłowym odżywianiem (nadwaga, długość, niedobór masy ciała, anoreksja, bulimia).

Aktywność fizyczna:

-znaczenie aktywności fizycznej dla zdrowia,

-test wydolności fizycznej (ćwiczenia)

-test sprawnościowy fizycznej (ćwiczenia).

Elementy edukacji konsumenckiej

-prawa konsumenta,

-znakowanie produktów żywnościowych.

W szkole w ramach programu organizowane są zajęcia pozalekcyjne ogólnie rozwijające uczniów: Zajęcia i lekcje rozwijają zainteresowania uczniów, w zakresie zasad prawidłowego odżywiania i potrzeby codziennej aktywności fizycznej. Organizowane są imprezy o tematyce prozdrowotnej. Projekty realizowane przez uczniów są interdyscyplinarne, traktują problem zdrowego stylu życia całościowo i odnoszą się zarówno do zdobywania konkretnych umiejętności oraz kształtowania postaw i zwiększenia zainteresowania problematyką prozdrowotną. Projekt łączą aktywność uczniów, spełniają ich oczekiwania, angażują, otoczenie szkoły i społeczność lokalną  z wykorzystaniem najnowszej wiedzy  we wskazanym zakresie.

Prace uczniów są prezentowane na forum klasy lub szkoły, a część wykonywanych prac służy jako pomoce dydaktyczne dla rówieśników. Zakończenie projektu – m-c maj.

UWAGA!

Jeśli masz ciekawy pomysł, umiejętności, talent i jesteś kreatywny włącz się do realizacji projektu: „Czy wiesz co jesz?” prezentacji i wystawy potraw- prostych i zdrowych, Tworzenia broszur, ulotek informacyjnych na temat nałogów, bulimii, anoreksji lub zaproponuj pokaz i naukę ćwiczeń relaksacyjnych czy też wycieczkę łączącą elementy ekologii, biologii oraz wychowania fizycznego. Wszystkie pomysły są dobre!

Koordynator szkolny

Urszula Wróbel 

Aktualności

Kontakt

  • Publiczne Gimnazjum nr 6
    26-600 Radom
    ul. Sadkowska 16
  • (+48) 344 89 31

Galeria zdjęć