Nawigacja

 • ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY NA "NARODOWE CZYTANIE"

  ZAPRASZAMY DO NASZEJ SZKOŁY NA "NARODOWE CZYTANIE"

  Narodowe Czytanie organizowane jest co roku przez Prezydenta RP. Do 6. edycji w głosowaniu został wybrany dramat Stanisława Wyspiańskiego "Wesele", który zwyciężył podczas internetowego głosowania. Dzieło konkurowało z "Przedwiośniem" Stefana Żeromskiego, "Pamiątkami Soplicy" Henryka Rzewuskiego i "Beniowskim" Juliusza Słowackiego. "Wesele" Wyspiańskiego zostało dotychczas przetłumaczone na ponad 10 języków, w języku polskim ukazało się ponad 120 jego wydań.

  Wzorem lat poprzednich  włączamy się w ogólnopolską akcję i zapraszamy wszystkich miłośników literatury do naszej szkoły w sobotę 2 września w godzinach 10.00 - 12.00 do wspólnego czytania.

                                                                                                                                   Dyrektor

                                                                                                                  Aneta Maciejewska - Pawłowska


  Drodzy uczniowie, w związku z tym prosimy o przygotowanie fragmentów dzieła do przeczytania (można je również pobrać z oficjalnej strony prezydenta RP www.prezydent.pl), o wykonanie plakatów (dowolną techniką) lub prezentacji multimedialnych na temat autora bądź utworu.
  Plakaty i prezentacje można dostarczać do szkoły jutro w godz. 10 do 15. O godz. 15 wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w świetlicy szkolnej. Możecie też przyprowadzić swoje rodziny, sąsiadów, absolwentów tj. wszystkich, którzy chcieliby włączyć się do akcji.

  Wszyscy uczniowie, którzy zaangażują się w Narodowe Czytanie, otrzymają uwagi pozytywne i oceny celujące z języka polskiego.

                                                                                                                               Nauczyciele języka polskiego

   

 • ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

  Serdecznie zapraszamy uczniów i rodziców klas pierwszych i czwartych
  na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się
  4 września o godzinie 10:00 na sali gimnastycznej naszej szkoły.

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla klas gimnazjalnych
  rozpocznie się o godzinie 11:00.

    O godzinie 8:00 zapraszamy na Mszę Świętą w Parafii Matki Bożej Królowej Świata pod przewodnictwem ks. bpa Henryka Tomasika.                                   

                                                                                                                                Dyrektor

  Aneta Maciejewska-Pawłowska

 • KLASY PIERWSZE I CZWARTE

  KLASY PIERWSZE I CZWARTE

  Miło nam poinformować, że decyzją Prezydenta Miasta Radomia w naszej szkole zostały utworzone odziały klasy pierwszej i czwartej.

  Podręczniki i materiały ćwiczeniowe uczniowie otrzymują bezpłatnie w ramach dotacji celowej na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe) Dz. U. z 2017r. poz. 691). 

  Jedyny przedmiot, do którego należy zakupić książki to religia.

  kl.1 „Jesteśmy w rodzinie Jezusa” pod redakcją ks. St. Łabendowicza

  kl.4 „Jestem Chrześcijaninem” pod redakcją ks. St. Łabendowicza (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)

   

                                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                      Aneta Maciejewska - Pawłowska

 • PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 dla uczniów gimnazjum

  PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2017/2018 dla uczniów gimnazjum

  Na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lipca 2014. w roku szkolnym 2017/2018 uczniowie drugich i trzecich klas gimnazjum będą korzystać z książek i ćwiczeniówek udostępnionych przez szkołę.  

  Prosimy uczniów klas drugich o zakup podręcznika i zeszytu ćwiczeń "ABY NIE USTAĆ W DRODZE" , a uczniów klas trzecich podręcznika i zeszytu ćwiczeń "ŻYĆ W MIŁOŚCI BOGA ".- pod redakcją ks. S. Łabendowicza, wydawnictwo: Drukarnia Diecezjalna Sandomierz.

   Wykaz podręczników dla uczniów klas drugich znajduje się  TUTAJ.

  Uczniowie klas trzecich szczegółowy wykaz podręczników znajdą TUTAJ.

 • BEZPIECZNE WAKACJE

  BEZPIECZNE WAKACJE

  Zbliżają się wakacje.Spędźmy je zdrowo i bezpiecznie przestrzegając następujących zasad:

  • Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy – z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!
  • Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!
  • Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, przed zapadnięciem zmroku!
  • Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów.
  • Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku – tam jest bezpiecznie!
  • Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym.
  • Ubieramy się stosownie do temperatury panującej na dworze.
  • Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.
  • Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne.

   

  ZAPAMIĘTAJ TELEFONY ALARMOWE:

  POLICJA – 997

  STRAŻ POŻARNA – 998

  POGOTOWIE RATUNKOWE – 999

  Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO – 112

 • ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

  ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO 2016/2017

  W piątek 23 czerwca uroczyście pożegnaliśmy rok szkolny 2016/2017 a wraz z nim klasy trzecie. Pani dyrektor wspólnie z wychowawcami wręczyła wszystkim wyróżniającym się uczniom i konkursowiczom dyplomy i nagrody, sportowcom - puchary, rodzicom zaś listy gratulacyjne. W tradycję uroczystego zakończenia roku szkolnego w naszej szkole wpisały się też nagrody dla tzw. najlepszych z najlepszych, przyznawane przez uczniów dla uczniów w niekoniecznie związanych z nauką kategoriach. W tym roku  były to birety, czyli nakrycia głowy noszone przez ludzi nauki i prawa. Ważny element scenografii stanowiły plakaty ze wspomnieniami trzecioklasistów oraz slajdy z tegorocznego rajdu integracyjnego i wycieczek szkolnych. Po części oficjalnej wraz z wychowawcami przeszliśmy do sal lekcyjnych na rozdanie świadectw. 
  A teraz przed nami wakacje!

 • STYPENDIUM NAUKOWE

  STYPENDIUM NAUKOWE

  Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w roku szkolnym 2016/2017 będą wypłacane w dniach 22-23 czerwca w godzinach 9.30 - 15.00 w Księgowości (parter)

                                                                                                                                      Komisja Stypendialna

 • INFORMACJE O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO

  INFORMACJE O UDZIELANIU STYPENDIUM SZKOLNEGO

  Wniosek o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok skzolny 2017/2018 nalezy złozyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134 lub przesłać go za pośrednictwem poczty.Druk wniosku dostępny bedzie w MOPS oraz na stronie www.bip.mops.radom.pl od 31 lipca 2017 r.

  Wnioski można składać od 01.08.2017 do 15.09.2017 r.

  Stypendium nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych
  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miasta Radomia

  Szczegółowe informacje i wnioski są dostępne na stronie www.bip.mops.radom.pl

 • INFORMACJE O UDZIELANIU ZASIŁKU SZKOLNEGO

  INFORMACJE O UDZIELANIU ZASIŁKU SZKOLNEGO

  Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, któym w szczególności może być:

  • brak środków do życia w związku z utratą pracy rodziców/opiekunów prawnych
  • śmierć członka rodziny wspólnie zamieszkującego
  • kradzież w mieszkaniu ucznia
  • pożar lub zalanie mieszkania
  • nagła choroba ucznia
  • inne nagłe okoliczności losowe

  O zasiłek szkolny można się ubiegać w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego

  Wniskodawca składając wniosek winien do niego dołączyć oświadczenia, zaświadczenia lub inne dokumenty potwierdzajace wystąpienie zdarzenia losowego, oraz wskazujące, że wystąpienie miało wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.

  Wniosek o przyznanie pomocy w formie zasiłku szkolnego należy złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu ul. Limanowskiego 134 lub przesłać go za pośrednictwem poczty. Druk wniosku dostępny bedzie w MPOs oraz na stronie www.bip.mops.radom.pl

  Zasiłek szkolny nie przysługuje:

  • uczniom klas zerowych
  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Miasta Radomia.
 •  

  Wniosek o przyjęcie do klasy VII

  Regulamin rekrutacji do klas VII z oddziałami dwujęzycznymi Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27
  w Radomiu rok szkolny 2017/2018

   

  Klasy dwujęzyczne w naszej szkole są pierwszymi tego typu w Radomiu.

  Podstawowym elementem wyróżniającym oddziały dwujęzyczne w Publicznej Szkole Podstawowej nr 27 w Radomiu jest intensywna nauka języka angielskiego (5 godzin tygodniowo w cyklu dwuletnim VII, VIII klasa) oraz część treści programowych będzie prowadzona w języku angielskim.

  §1

  Zasady ogólne

  1. Klasy dwujęzyczne są klasami bezrejonowymi.
    
  2. Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do sprawdzianu predyspozycji językowych
   w terminie ustalonym przez komisję rekrutacyjną.
    
  3. Sprawdzian predyspozycji językowych przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana spośród nauczycieli Publicznego Gimnazjum nr 6 w Radomiu.
    
  4. W rekrutacji uwzględnione są wyniki tylko tych kandydatów, którzy przystąpili do sprawdzianu predyspozycji językowych.
    
  5. Do oddziałów dwujęzycznych przyjmowani są uczniowie klas szóstych na wniosek rodziców– wniosek do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie.
    
  6. Na rok szkolny 2017/2018 w pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie zamieszkali
   w rejonie szkoły  Publicznej Szkoły Podstawowej nr 27, którzy:
  1. otrzymali promocję do klasy VII;
  2. uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzonego
   na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną.
    
  1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 6, niż liczba wolnych miejsc w oddziałach na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:
  1.  wynik sprawdzianu predyspozycji językowych;
  2. świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
    
  1. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych  na pierwszym etapie  postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust.2 i ust.3 Ustawy – Prawo Oświatowe.
  2. W przypadku wolnych miejsc do oddziałów dwujęzycznych na trzecim   etapie postępowania rekrutacyjnego, mogą być przyjęci kandydaci niebędący uczniami gminy miasta Radom, którzy przystąpili do tego postępowania. Przepisy pkt. 6,7,8 stosuje się.

  §2

  Szkolna Komisja Rekrutacyjna

  1. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjna i wyznacza jej przewodniczącego.
    
  2. Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej należy m.in:
    
  1. wykonywanie wszystkich czynności związanych z rekrutacją zgodnie z obowiązującym regulaminem i  harmonogramem rekrutacji;
    
  2. weryfikacja zgodności danych przedstawionych we wniosku o przyjęcie kandydata z dołączonymi dokumentami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rekrutacyjnych;
    
  3. przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych do oddziałów dwujęzycznych;
    
  4. ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

  §3

  Wymagane dokumenty

  1. Wniosek, o którym mowa w §1 pkt 5 pobrany ze strony internetowej szkoły lub
   w sekretariacie szkoły.
    
  2. Ksero świadectwa promocyjnego do klasy VII.

  §4

  Warunki przeprowadzania sprawdzianu predyspozycji językowych

  1. Sprawdzian jest diagnozą predyspozycji ucznia do intensywnej nauki języka obcego
   i nauki wybranych przedmiotów w tym języku.
    
  2. Sprawdzian przeprowadzony zostanie w dniu 8 czerwca 2017r. o godzinie 16:30.
    
  3. Sprawdzian trwa 60 minut.
    
  4. Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Radomiu.
    
  5. Kandydat zobowiązany jest przynieść aktualną legitymacje szkolną.
    
  6. Sprawdzian przeprowadzany jest w języku polskim, zawiera zadania i problemy językowe dotyczące intuicji językowej i języka sztucznego.
    
  7. Sprawdzian przeprowadzany jest w formie pisemnej.
    
  8. Do sprawdzianu muszą przystąpić wszyscy kandydaci do oddziału dwujęzycznego.
    
  9. Ze sprawdzianu można zdobyć 50 punktów, które są przeliczane na 10 pkt rekrutacyjnych.
    
  10. Za pozytywny wynik sprawdzianu uznaje się min. 25 pkt tj. 5 pkt rekrutacyjnych.

  §5

  Terminy rekrutacji, w tym terminy składania dokumentów

  termin

  Etap rekrutacji

  15 maja -7 czerwca 2017r. do godz.14:00

  składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów dwujęzycznych

  8 czerwca 2017r. godz. 16:30

  Sprawdzian predyspozycji językowych (dla kandydatów do oddziału dwujęzycznego)

  14 czerwca 2017r. godz. 15:00

  ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych

  19 czerwca – 20 czerwca 2017r.  

  możliwość wglądu rodziców do sprawdzianu predyspozycji językowych, po uprzednim uzgodnieniu terminu w sekretariacie szkoły

  do 27 czerwca do godz. 12:00

  uzupełnienie wniosku o przyjęcie do kl. VII- oddziału dwujęzycznego - o świadectwo promocyjne do kl. VII

  29 czerwca 2017r. godz.10:00

  Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych do oddziałów dwujęzycznych

  21 czerwca 2017r godz.. 16:30

  Termin dodatkowy

  25 sierpnia 2017r  godz. 16:30

  Rekrutacja uzupełniająca

   

   Podstawa prawna:

   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe- (Dz. U. 2017r.  poz. 59).

  1.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r.- Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe- (Dz. U. 2017r. poz.60).
  1. Rozporządzenie MEN  z dnia 16 marca 2017rw sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U.2017r. poz. 610).
  2. Rozporządzenie MEN  z dnia 17 marca 2017rw sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U.2017r. poz. 649).
  3.  Statut Publicznego Gimnazjum nr 6 w Radom
 • MEDALE W BADMINTONIE

  MEDALE W BADMINTONIE

  Uczniowie naszej szkoły odnieśli duży sukces w XIII Igrzyskach Młodzieży Szkolnej :Klaudia Żabicka zajęła II miejsce a Piotr Cięciara był III.

  Gratulujemy ! .

 • GIMNAZJALIŚCI W PRZEDSZKOLU

  GIMNAZJALIŚCI W PRZEDSZKOLU

  13 czerwca 2017 roku uczniowie naszego gimnazjum (kl.2c,3a,3b) uczestniczyli w akcji bibliotecznej "Dzieci czytają dzieciom", promowali czytelnictwo czytając bajki.

 • II MIEJSCE PRZEPUSTKĄ DO KARIERY

  Jedną z nagród za zajęcie II miejsca w konkursie dziennikarskim, były praktyki w regionalnej redakcji telewizji Dami. Razem z kolegą, który zajął I miejsce, wybraliśmy się 8 czerwca na spotkanie z panem Michałem Szprendałowiczem- redaktorem sportowym. Nauczyliśmy się pisać newsa i przeprowadzać wywiad na żywo. Samodzielnie  napisaliśmy dwa artykuły. Wizyta w redakcji pozwoliła mi spojrzeć inaczej na pracę w telewizji oraz poznać wiele technik pracy redaktora. Zapraszam do obejrzenia poniższych artykułów i ocenienia mojej pracy.

  http://dami24.pl/sport/item/9282-radomski-pilkarz-chce-zostac-misterem-polski

  http://dami24.pl/sport/item/9283-wspominamy-baraze-z-bylymi-pilkarzami-radomiaka

                                                                                                                                                                Łukasz Gregorczyk, kl.2d

 • SUKCES W TAŃCU

  Od trzech lat w Warszawie organizowane są zawody taneczne Highway to Dance. Dzięki mojej trenerce, w tym roku udało mi się na nie pojechać. Poziom był bardzo wysoki, mimo to udało mi się stanąć na podium, ze srebrnym medalem na szyi. Marzyłam o tym od dłuższego czasu, więc kimkolwiek jesteś i cokolwiek robisz, pamiętaj, że marzenia się spełniają. Wystarczy tylko trochę im pomóc.

                                                                                                                                              Ola Krekora, kl.2d

 • O NAS W PRASIE

  O NAS W PRASIE
 • ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI

  ZAPRASZAMY DO BIBLIOTEKI

  Od środy 7 czerwca do poniedziałku 12 czerwca w czasie godzin wychowawczych zapraszamy uczniów klas pierwszych i drugich do biblioteki szkolnej. Pragniemy zapoznać was z naszą najnowszą ofertą czytelniczą. Będziecie mieli także możliowść wypożyczenia książek  na czas wakacji.

                                                          Zapraszamy

                                                        Nauczyciele bibliotekarze

 • SZKOLNE OBIADY

  SZKOLNE OBIADY

  Zapraszamy na zdrowe i smaczne obiady przygotowywane w naszej szkole. Koszt jednego obiadu to 3,50 zł. Opłata za miesiąc czerwiec wynosi 45,50 zł ( 13 x3,5 ). Wpłaty należy dokonać do 5 czerwca u pani intendentki.

   

                                                                              Życzymy smacznego!

 • ZEBRANIA Z RODZICAMI

  ZEBRANIA Z RODZICAMI

  Zapraszamy na spotkania z wychowawcami, które odbędą się 5 czerwca (poniedziałek) o godz.16.30 w następujących salach:

  1A - p. E. Mąkosa - sala 6

  1B - p. E. Dębicka - sala 213

  1C - p. S. Mazgajczyk - sala 212

  2A - p. K. Fosiewicz - sala 207

  2B - p. S. Weremiuk - sala 210

  2C - p. B. Kobylska - sala 110

  2D - p. B. Nosek - sala 107

  3A - p. J. Giesko - sala 206

  3B - p. A. Kaim - sala 208

  3C - p. B. Małek - sala 214

  3D - p. A. Budzińska - sala 114B        

  Będzie również możliwość spotkania z pozostałymi nauczycielami w godz.17.00 - 18.00                                                                                                                                                                                     Dyrektor

  Aneta Maciejewska - Pawłowska

strona:

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum nr 6
  26-600 Radom
  ul. Sadkowska 16
 • (+48) 344 89 31

Galeria zdjęć