Nawigacja

CO SIĘ DZIEJE W NASZYM KLUBIE WOLONTARIUSZA PLAN PRACY REGULAMIN CZYM SIĘ ZAJMUJEMY WŁĄCZ SIĘ W POMAGANIE! ZOSTAŃ E-WOLONTARIUSZEM BONUS SZCZĘŚCIA - REGULAMIN REGULAMIN WYBORU WOLONTARIUSZ NA „6” WOLONTARIUSZE NA 6 HISTORIA NASZEGO KLUBU

WOLONTARIAT

REGULAMIN WYBORU WOLONTARIUSZ NA „6”

w Publicznym Gimnazjum nr 6 w Radomiu

Szkolny Klub Młodzieżowego Wolontariatu dokonuje wyboru Wolontariusza na „6” w oparciu o ocenę Jego działalności wolontarystycznej, zaangażowania, innowacyjności, skuteczności, partnerstwa w podejmowanych przez wolontariusza działaniach oraz jego postawy moralnej i społecznej.

& 1. Cele:

- Promocja wolontariatu jako pomysłu na społeczne działanie; 
- Propagowanie i promocja idei wolontariatu; 
- Zmotywowanie i zachęcenie wolontariuszy do dalszych działań; 
- Prezentowanie sylwetek wolontariuszy w szerszym środowisku;
- Rozwijanie zainteresowań wolontariuszy;
- Ukazywanie różnorodności działań wolontarystycznych.

& 2.  Założenia formalne

 • Za działania wolontarystyczne, dla dokonania wyboru uznaje się dobrowolne, świadome i bezpłatne działania na rzecz innych osób lub instytucji/organizacji, wykraczające poza więzi rodzinne, koleżeńskie lub przyjacielskie. Pozostałe kryteria wolontariatu obowiązują zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 • Nominowani mogą być wolontariusze, którzy w sposób szczególny zasłużyli się w pracy wolontarystycznej na rzecz społeczności lokalnej, przyczyniając się przy tym do promocji i rozwoju PG 6, SKMW oraz placówek i akcji, w których uczestniczyli.
 • Nominacje do tytułu „Wolontariusz na „6” ” może złożyć każdy z członków Klubu oraz osoby lub instytucje korzystające z efektów pracy wolontariusza.

& 3.  Zgłoszenia

 • Zgłoszeń kandydatów należy dokonać na spotkaniu Klubu.

§ 4.  Ocena

 • Oceny zgłoszonych kandydatów oraz wyboru laureatów dokonają członkowie SKMW w głosowaniu jawnym.

Główne kryteria oceniające działania zgłoszonego Wolontariusza to:

-  opis inicjatyw, które wolontariusz podjął i zrealizował, 
-  udział wolontariusza w innych działaniach społecznych,  
-  plany na przyszłość,
-  rekomendacje ze strony osób i instytucji zaufania publicznego, na rzecz których wolontariusz podejmował pracę,
- opinia Zarządu SKMW oraz opiekunów Klubu.

& 5. Laureaci dokonanego wyboru otrzymają tytuł ” Wolontariusza na „6” ” oraz nagrodę – niespodziankę i dyplom.

& 6. Harmonogram działań:

- Ogłoszenie wyboru / październik
- Zgłaszanie kandydatur / listopad
- Wybór laureatów „Wolontariusz na „6” / grudzień

 Promocja inicjatyw Wolontariuszy i ogłoszenie wyników wyboru odbędzie się w ramach obchodów Dnia Wolontariusza w PG 6, w gablocie SKMW, na profilach społecznościowych oraz stronie internetowej szkoły.

Aktualności

Kontakt

 • Publiczne Gimnazjum nr 6
  26-600 Radom
  ul. Sadkowska 16
 • (+48) 344 89 31

Galeria zdjęć